Pestprotocol
 
Waarom dit pestprotocol?
  • Om te zorgen dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zichongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
  • Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de  gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Klik hier om het pestprotocol in te zien.