Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen 
 
                                                                                       
 
Op school worden we regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals: hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen we af en toe het verzoek van ouders/verzorgers om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. 
Een enkele keer wordt werkelijk medisch handelen van onderwijspersoneel gevraagd.
Met het oog op de gezondheid van kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het van groot belang dat in dergelijke situaties zeer zorgvuldig wordt gehandeld.
Middels een protocol medicijnverstrekking en medisch handelen wordt een handreiking gegeven over hoe we op de Lambertusschool in deze situaties handelen.
 
Klik hier om het protocol te openen: protocol medicijnverklaring en medisch handelen.