VOORAF 
 
 
 
Met dit schoolplan voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een schoolplan.
Dit schoolplan geeft een stimulans aan de vormgeving van kwaliteitszorg en we leggen verantwoording af aan ouders en  inspectie.
Dit schoolplan is een schoolspecifiek schoolplan.
Elk jaar in de maand mei zullen wij ons schoolplan evalueren en een nieuw jaarplan opstellen zodat het realistisch, werkbaar en actueel blijft.
We komen daarmee ook tegemoet aan de wens om van het schoolplan een document te maken dat leeft bij alle betrokkenen: de leerkrachten die dit schoolplan 
als uitgangspunt hanteren en uiteraard de ouders.
                                                          
Rudolf Buur
Directeur
 
 
 
U kunt het schoolplan hier downloaden.