Voorwoord 

Beste ouders,

Deze schoolgids kunt u in eerste instantie raadplegen via onze website 
www.bs-stlambertus.nl
Op verzoek kunnen ouders beschikken over een papieren exemplaar.
 Ook kunt u de schoolgids hier downloaden in pdf formaat.
 
We willen hiermee:
  • Een overzicht geven van ons onderwijs.
  • De  resultaten van het vorig schooljaar vermelden.
  • Aangeven waar we met de school naar toe willen.
  • Zorgen dat u beschikt over alle belangrijke data en roosters. 
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de definitieve tekst.
Naast deze jaarlijkse gids kunt u natuurlijk nog ons maandelijkse informatieblad “t Klepperke” verwachten. 
Dit informatieblad wordt u digitaal toegezonden.

U vindt deze schoolgids, “’t Klepperke” en veel nieuws, informatie en foto’s op onze website: www.bs-stlambertus.nl
Ouders die thuis geen pc/internetaansluiting hebben, kunnen alle informatie op school bekijken. 
Het kan zijn dat u toch nog vragen hebt over de gang van zaken op school of over uw kind.
U kunt daarover altijd bellen, mailen of langskomen.
 
Namens het team van de Lambertusschool
Rudolf Buur
Directeur