Kinderopvang
Onze school werkt samen met Nummereen Kinderopvang . Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jr), buitenschoolse opvang (4-13 jr) en het peuterprogramma.  Ook coördineert Nummereen Kinderopvang het overblijven op diverse basisscholen, genaamd TSO De Kempen én verzorgt zij professionele kinderopvang aan huis onder de noemer ‘Bij u Thuis’.
 
Op onze school biedt Nummereen Kinderopvang buitenschoolse opvang, peuterprogramma en tussenschoolse opvang aan:
 
Overblijven: TSO De Kempen
In de lunchpauze van de kinderen zorgt een groep overblijfkrachten ervoor dat de kinderen op een rustige en ontspannen manier hun boterhammen kunnen eten. Ze schenken drinken voor de kinderen, zorgen voor sfeer en rust en zien er na afloop op toe dat de kinderen fijn (buiten) kunnen spelen. De coördinator van het overblijven op onze school is Renee Leijten .Voor het aan- en afmelden voor het overblijven is zij bereikbaar via r.leijten@tsodekempen.com. Aanmeldingen moeten drie dagen van te voren in verband met het tijdig kunnen inzetten van voldoende  vrijwilligers. Aanmelden op de korte termijn alleen in noodgevallen en afmelden i.v.m. ziekte graag via school.
 
Wanneer u als ouder geïnteresseerd bent om ons team overblijfkrachten te komen versterken, dan kunt u contact op nemen met Renee Leijten  via bovengenoemde gegevens. Overblijfkrachten ontvangen een vergoeding van € 10,- per keer. Meer informatie over TSO De Kempen is te vinden op de website: www.tsodekempen.com. Hier kunt u ook het inschrijfformulier voor het overblijven vinden. Op het inschrijfformulier staat de prijs genoemd.
 
Buitenschoolse opvang: de Clup
Nummereen Kinderopvang verzorgt op onze school buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup.  De Clup is 52 weken per jaar geopend. Dus ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen. Elke dag na school zijn er activiteiten voor de kinderen gebaseerd op de pijlers cultuur, natuur, sport en techniek. Maar natuurlijk is er ook volop ruimte om lekker vrij te spelen! Tijdens schoolvakanties zijn er uitgebreide vakantieprogramma’s, met een divers activiteitenaanbod en leuke uitstapjes. Meer informatie leest u op www.nummereen.com. Ook is hier het digitale inschrijfformulier voor de bso te vinden.

Peuterprogramma (Jippie Jee)
Op onze school verzorgt Nummereen ook het peuterprogramma. Kijk voor meer informatie over de kosten en de dagdelen op www.nummereen.com.  Ook vindt u hier het inschrijfformulier.