Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een delegatie van ouders die graag betrokken is bij een aantal
buitenschoolse activiteiten van de Lambertusschool. De leden zorgen voor het faciliteren van
verschillende buitenschoolse activiteiten. Het komend schooljaar zal de oudercommissie de
volgende activiteiten ondersteunen: de schoolfotograaf, de Kinderboekenweek, de herfstwandeling,
sinterklaas, kerst, carnaval, de musical en het inrittenspel.
Daarnaast nemen leden van de oudercommissie zitting in zogenaamde werkgroepen. Een werkgroep
bestaat uit: leden van de OC, één of meerdere leerkrachten en namens de kernpartners (afhankelijk van
de activiteit) een peuterleidster en/of een pedagogisch medewerkster van de BS0. Samen wordt een
plan gemaakt om de activiteiten een leuke invulling te geven.
Er zijn vijf vergaderingen per jaar, daarbij zijn steeds twee leerkrachten aanwezig. Tijdens deze vergaderingen worden de komende activiteiten doorgenomen en uitgevoerde activiteiten geëvalueerd. De kosten die gemaakt worden voor de ondersteuning van deze activiteiten betaalt de oudercommissie uit de ouderbijdrage. De oudercommissie vraagt een (vrijwillige) bijdrage van ouders. Zonder deze contributie is het voor de school en de OC onmogelijk om deze activiteiten te organiseren. De hoogte van de bijdrage is € 17,50 per kind. U krijgt voor 1 november een bericht van de oudercommissie waarin u de mogelijkheid wordt geboden dit bedrag contant of via bank/giro te voldoen.
Ook door de vrijwillige bijdrage tijdens de opvoering van de musical krijgt de oudercommissie extra
inkomsten die ten goede komen aan de leerlingen van de Lambertusschool. U kunt alle
activiteiten nalezen in het jaarverslag van de oudercommissie. Dit zal voortaan verspreid worden
tegelijk met het eerste Klepperke van het schooljaar.
Geïnteresseerden voor de oudercommissie kunnen zich altijd aanmelden bij het secretariaat.

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:
 
Marieke Lindeman (voorzitter)  (ouder van Bjorn en Lars Lindeman)
Marion Beex (secr.)                           (ouder van Roel en Jeroen Linschoten)
Linda v Dommelen (penningm) (ouder van Roel en Gijs v Dommelen)            
Maike vd Wouw                                 (ouder van Niek en Fem vd Wouw))
Yvonne Heuveling                             (ouder van Mike en Lars Heuveling)
Carla de Wit                                         (ouder van Tim, Jordy en Raquel de Wit)
Elle Kolen                                               (ouder van Puk en Fried Verdonschot)
Vera Kox                                                 (ouder van Livia Wouters)
Kim v Schagen                                     (ouder van Maud en Stef Rouws)