Schoolraad

Sinds augustus 2001 functioneert de schoolraad. De taakstelling van de schoolraad is om te functioneren als een klankbord voor de schooldirecteur dat zich uitspreekt over de wijze waarop de school inhoud en vorm geeft aan het bijbrengen van waarden en normen aan kinderen en de wijze waarop de school de pedagogische opdracht vervult. Het werk van de schoolraad is niet gereglementeerd.
We brengen regelmatig in “'t Klepperke” verslag uit van hetgeen er in de schoolraad besproken.

In het schooljaar 2012-2013 hebben de Schoolraden van de St.-Jansschool en de Lambertusschool als proef samen vergaderd.
Aan het eind van deze proefperiode heeft men besloten voortaan gezamenlijk, dus als één Schoolraad verder te gaan.
 
In de Schoolraad hebben momenteel zitting:
Carlijn v.d. Heijden (Lambertusschool)
Marijse v.d. Put (Lambertusschool)
Martie de Brouwer (St.-Jansschool)
Moniek v Dingenen (St.-Jansschool)
Nicole vd Wijdeven (St.-Jansschool)
Marieke v Erven (St.-Jansschool)