Leerlingenraad


Op woensdag 18  januari hebben we voor het eerst verkiezingen gehouden voor de Leerlingenraad.
Voor schooljaar 2016-2017 zijn de volgende leerlingen gekozen:

Sem van Avendonk (gr 5)
Dorus Seuntjens (gr 6)
Fleur Zwolle (gr 7)
Robin van der Heijden (gr 8)

De Leerlingenraad is door meester Rudolf in alle groepen voorgesteld en na schooltijd heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden.
Er zullen dit schooljaar nog 2 bijeenkomsten worden gepland.

Voor uitgebreide info zie het protocol Leerlingenraad.